வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000032265

வத்தளை மாபோல ஒர்சிட் பிளேஸ் பகுதியில் தொடர்மாடி குடியிருப்பில் முதலாம் மாடியில் 2 washrooms, 1 parking place all seperate bills, 35,000/= தொகையில் வீடு வாடகைக்கு விடப்படுகிறது.