வாடகைக்கு

Ad-id 0000032267

ரூம் வாடகைக்கு. கொட்டாஞ்சேனை குணானந்த மதவத்தை 3ம் மாடியில் குளியலறையுடன் ரூம் ஆண்களுக்கு 20,000/= வாடகை. 2 மாத முற்பணம்.