வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000032283

தெஹிவளையில் காலி வீதிக்கருகாமையில் Rathnakara placeல் முதலாவது மாடியில் Tile பதிக்கப்பட்ட இரண்டு அறைகள் இரண்டு Attach Bathroom வீடு வாடகைக்குண்டு மற்றும் கலுபோவில றோட்டில் முதலாவது மாடியில் office உகந்த இடமுண்டு.