வாடகைக்கு

Ad-id 0000032286

Dehiwalaயில் Galle வீதிக்கு அருகாமையில் Room தனியாகவும் சேர்ந்தும் வாடகைக்கு. சாப்பாட்டுடனும் இல்லாமலும் தனி வீடு. பெண்கள் மட்டும்.