வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000032290

வெள்ளவத்தை மனிங் பிளேசில் இரண்டு அறைகள், இரண்டு பாதரூம், வாகனத் தரிப்பிட வசதி கொண்ட தொடர் மாடி வீடு (750 ச.அடி) உடனடியாக விற்பனைக்கு உண்டு. உறுதி உண்டு. COC இல்லை.