வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000032297

வத்தளை, ஹேகித்த வீதியில் கோயிலுக்கு அருகீல் 9.5 Perch பழைய வீடு ஒன்று விற்பனைக்கு உண்டு. விலை 2 கோடி 10 இலட்சம்.