கல்வி

Ad-id 0000032579

தரம் 8 தொடக்கம் 11 (O/L) வரையான மாணவர்களுக்கு கணிதம், விஞ்ஞானப் பாடங்கள் தமிழ், ஆங்கில மொழிமூலம் பிரத்தியேகமாக கற்பித்துதரப்படும். Past papers, Revision செய்துவிடப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: