வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000032617

இல–280 சிலாபம் புத்தளம் வீதியில் உள்ள சங்குத்தட்டானில் 10 பேர்ச் காணிக்குள் வீடும் கடையும் விற்பனைக்குண்டு. (காளி கோயிலுக்கு அருகாமையில்) தரகர் தேவை .இல்லை. இந்து சமயத்தினர் விரும்பத்தக்கது.