ஹோட்டல்/ பேக்கரி

Ad-id 0000032620

கொழும்பில் North Indian Resturant ஒன்றிற்கு அனுபவமிக்க யாழ்ப்பாண cook உம், தோசையும் எல்லாவிதமான கறிகளையும் செய்யக்கூடிய ஒருவரும் சவர்மா, grill செய்யக்கூடிய ஒருவரும் தேவை.