கல்வி

Ad-id 0000033470

கொழும்பில் உள்ள பகுதிகளில் தரம் 6–11 (O/L) வரையான மாணவர்களுக்கு 15 வருடம் கற்பித்தல் அனுபவமுள்ள ஆசிரியர் மற்றும் பொறியியலாளரால் கணித பாடம் வீட்டிற்கு வருகை தந்து மாணவர்களின் நேரத்திற்கு ஏற்ப தனியாகவும் குழுவாகவும் குறைந்த கட்டணத்தில் கற்பிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: