வாடகைக்கு

Ad-id 0000034088

தெஹிவளை, காலி வீதிக்கு அண்மையில் 3 Room, Hall, Kitchen, Bathroom, Full Tiles 1ஆம் மாடியில் வாடகைக்கு. தமிழ் குடும்பம் விரும்பத்தக்கது.