பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000034207

தொடர்மாடி கட்டிட வேலைக்கு பாஸ்மார், உதவியாளர்கள் தேவை. சம்பளம் பாஸ்– 3000/=, உதவியாளர் 2000/= வீதம் நாளொன்றிற்கு வழங்கப்படும்.