மணமகன் தேவை

Ad-id 0000034314

1982 முக்குலத்தோர் குழந்தைகள் அற்ற விவாகரத்தான இலங்கையில் பிறந்து வெளிநாட்டில் வசிக்கும் பெண்ணுக்கு. குழந்தைகள் அற்ற விவாகரத்தான ஆண்மகனை உள்நாட்டிலோ வெளிநாட்டிலோ விரும்புகிறோம். WhatsApp only.

Categories: , Location: , Published Date: