மணமகன் தேவை

Ad-id 0000034568

யாழ், இந்து வேளாளர் 1986இல் பிறந்த கனடாவில் வசிக்கும் பட்டதாரி மகளுக்கு உயர் கல்வி கற்ற மணமகனை பெற்றோர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.