ஹோட்டல் / பேக்கரி

Ad-id 0000035167

கொழும்பில்அமைந்துள்ள Restaurant ஒன்றிற்கு வேலை ஆட்கள் தேவை. படித்த ஆங்கிலம் பேசக்கூடிய கொழும்பில் உள்ள வர்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ஆரம்ப சம்பளம் 30,000 வேலை நேரம் 4PM – 11PM.