கல்வி

Ad-id 0000035835

மென்பொருள் பொறியியலாளரால் க.பொ.த சாதாரண தர மாணவர்களுக்கு ICT , கணித பாடம் தொழில் புரிவோருக்கான அடிப்படை கணனி மற்றும் தற்போது உள்ள தொழினுட்பம் சார்ந்த விடயங்களும் இலகுமுறையில் விளக்கமாக வீடுவந்து கற்பிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: