கல்வி

Ad-id 0000035836

தரம் 6 – 11 வரையான மாணவர்களுக்கு கணிதம் , விஞ்ஞானம், வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி வீடுகளுக்கு வந்து பட்டதாரி ஆசிரியரால் கற்பித்து தரப்படும். , தனித்தனி கவனம் எடுக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: