கல்வி

Ad-id 0000035961

ஆங்கில வகுப்புகள் வாரத்திற்கு இரு வகுப்புக்கள் zoom இல் நடைபெறும். (1 ½ மணித்தியாலயம் மாதத்திற்கு 5000/= தனிப்பட்ட வகுப்புக்களுக்கும் கற்றுக்கொடுக்கப்படும். 1 மணித்தியாலயத்திற்கு 1000.

Categories: , Location: , Published Date: