கல்வி

Ad-id 0000036053

தரம் 6–11 மாணவர்களுக்கான கணித மற்றும் வணிக (தமிழ் & English Medium) வகுப்புகள் கடந்தகால பரீட்சை வினாத்தாள்களுடன் வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, மற்றும் Galle Road அண்மித்த பகுதிகளில் வீடுகளுக்கே வந்து கற்றுத்தரப்படம். 2 hours 1500/= முதல் வகுப்பு முற்றிலும் இலவசம்.

Categories: , Location: , Published Date: