கணினிக்கல்வி

Ad-id 0000036086

சகல கம்பியூட்டர் பாடங்களும் (IT Software & Languages A–-Z) அடிப்படையிலிருந்து முழுமையாக கற்றுத்தரப்படுகிறது. சர்வதேச' அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ். கம்பியூட்டர் துறையில் வேலைவாய்ப்பிற்கும் சுயதொழில் செய்வதற்கும் ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். வயதெல்லை கல்வித்தகைமை போன்ற தடைகள் இல்லை. SPOKEN ENGLISH, IELTS, PTE, SELT, KIDS COMPUTING தனிப்பட்ட வகுப்புக்களும் உண்டு. ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய வகுப்புகள் ஆரம்பமாகின்றன. ISS CAMPUS, 78, புதுச்செட்டித்தெரு, கொழும்பு-13. www.issUniversity.com

Categories: , Location: , Published Date: