கல்வி

Ad-id 0000036087

கொழும்பு,வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி, தெஹிவளை Havelockcity, கொள்ளுப்பிட்டி பகுதிகளில் A/L O/L. மாணவர்களுகான இணைந்த கணிதம், கணிதம் வகுப்புக்கள் வீட்டுக்கு வந்து மிகவும் இலகுவான முறையில் Moratuwa university .மாணவர்களினால் கற்பிக்கப்படும்

Categories: , Location: , Published Date: