கல்வி

Ad-id 0000036089

கொழும்பு வெள்ளவத்தை தெஹிவளை பகுதியில் கல்வி கற்கும் Grade 9 – 11 வரையான மாணவர்களுக்கான கணிதம் வீடுகளிற்கு வந்து போதியளவு பயிற்சிகளுடன் உரிய முறையில் கற்பிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: