கல்வி

Ad-id 0000036091

Grade 6ல் இருந்து A/L வரை மாணவர்களுக்கு Grammar உடன் ஆங்கிலம் கற்பித்துச் சித்தி அடையச்செய்யலாம். Spoken English குறுகிய காலத்தில் பேச வாசிக்க அடிப்படையில் இருந்தும் அனைவருக்கும் கற்பிக்கப்படும். IELTS கற்றுச் சித்தி அடையலாம். தனிப்பட்ட வகுப்புக்கள் மட்டும். Anant English 03 OlD waidya Road, Dehiwala

Categories: , Location: , Published Date: