மணமகள் தேவை

Ad-id 0000036487

Msc பட்டம் பெற்று வெளிநாட்டில் உயர் பதவியில் Software Engineer ஆக கடமை யாற்றும் 1993 பிறந்த மகனுக்கு பெற்றோர் கல்விக்கற்று தொழில் புரியும் அழகிய மணமகளை (உள், வெளிநாட்டவர்கள்) எதிர்ப்பார்க்கின்றார்கள்.

Categories: , Location: , Published Date: