மணமகள் தேவை

Ad-id 0000036488

பாண்டியவம்சம் யாழ். இந்து குருகுலம் 06.06.1987இல் பிறந்த 36 வயது கன்னி ராசி, அத்த நட்சத்திரம் உயரம் 5’ Bsc Agri அரச தொழில் புரியும் 8இல் செவ்வாய் உள்ள அழகிய மணமகனுக்கு தகுந்த படித்த மணமகள் தேவை.

Categories: , Location: , Published Date: