கல்வி

Ad-id 0000036511

தரம் 9,10,11 மாணவர்களுக்கு கணிதபாடம் தனியாகக் கற்பிக்கப்படுகிறது. (கல்வியில் பின்தங்கிய மாணவர்கள் விரும்பத்தக்கது.) one hour class – 200/=. வெள்ளவத்தை, (Spoken English Class – 200/=)

Categories: , Location: , Published Date: