கல்வி

Ad-id 0000036569

கொழும்பில் தரம் 6–11 மாணவர்களுக்கான கணிதம், தமிழ், தனிப்பட்ட வகுப்புக்கள் அடிப்படையிலிருந்து கடந்தகால பாடசாலை பரீட்சை வினாத்தாள்கள் உங்கள் வீட்டிற்கே வந்து கற்றுத்தரப்படும். முதல் 2 வகுப்புகள் இலவசம் (whatsapp) K.Banujan (HND in Civil Englineering)

Categories: , Location: , Published Date: