மண­மகள் தேவை

Ad-id 0000036683

யாழிந்து வேளாளர் 1990 சதயம் செவ்­வா­யில்லை Doctor Canada /யாழிந்து வேளாளர் 1992 கேட்டை செவ்­வா­யில்லை Doctor Sri Lanka / வன்னி இந்து வேளாளர் 1993 ஆயி­லியம் இரண்டில் செவ்வாய் Engineer London / மட்­டக்­க­ளப்பு இந்து வேளாளர் 1990 விசாகம் 1 இரண்டில் செவ்வாய் Engineer / யாழிந்து வேளாளர் 1986 திரு­வோணம் செவ்­வா­யில்லை Engineer / கொழும்பு இந்து வேளாளர் 1989 சுவாதி இரண்டில் செவ்வாய் Doctor / திருகோணமலை இந்து வேளாளர் 1990 மிருகசீரிடம் 2 செவ்வாயில்லை Bank Manager / யாழ் RC வேளாளர் 1990 Engineer Colombo / சிவனருள் திருமண சேவை.

Categories: , Location: , Published Date: