கல்வி

Ad-id 0000036880

Spoken English Course. Three Month Spoken English Course For School leavers, employees, house wives and other grown ups பாடசாலை விலகியோர், தொழில் புரிவோர், இல்லத்தரசிகள் மற்றும் வளர்ந்தோருக்கான மூன்று மாத பேச்சு ஆங்கில பாட நெறி. குறிக்கோள்: சகல மாணவர்களும் மூன்று மாத தீவிர பாட நெறி மூலமாக இலகு வழியில் சரளமாக ஆங்கிலம் பேசுதலை மேம்படுத்தல் . Valakam Institute. No.7, Sangam Lane, Rudra Mawatha.

Categories: , Location: , Published Date: