வாடகைக்கு

Ad-id 0000037026

புறக்கோட்டையில் 2ஆம் குறுக்குத்தெருவில் ஒரு அறை வாடகைக்கு 12 அடி அகலம் 24 அடி நீளம்.