வீடு/ காணி விற்பனைக்கு/வாடகைக்கு

Ad-id 0000037091

மாளிகாவத்தை Flats 4 Rooms 2 B/R கொண்ட வீடு ஒன்று உடனடியாக விற்பனைக்கு /வாடகைக்கு உண்டு. தரகர் தேவையில்லை