சமையல் பரா­ம­ரிப்பு

Ad-id 0000037111

வெளி­நாட்­டி­லி­ருந்து வருகை தந்­தி­ருக்கும் எங்­க­ளது அன்­புத்­தாயை அவ­ருக்கு துணை­யாக இருந்து கவ­னித்­துக்­கொள்ள அன்பும் பண்பும் நிறைந்த பணிப்பெண் ஒருவர் உட­ன­டி­யா­கத்­தேவை. வய­தெல்லை (20–60) சம்­பளம் 35,000/=, 45,000/= வரை மாதத்­திற்கு 03 நாட்கள் விடு­முறை வழங்­கப்­படும்.

Categories: , Location: , Published Date: