கல்வி

Ad-id 0000037139

கொழும்பில் A/L 2024, 2025 மாணவர்களுக்கான Combined Maths (இணைந்த கணிதம்) Physics (பௌதீகவியல்) வகுப்புகள் வீடுகளுக்கு வந்து கற்பிக்கப்படும். கடந்த கால வினாக்களும் உடனுக்குடன் செய்து விடப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: