வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037187

ஹெந்தலை, நாயகந்த மருதானை வீதியில் இரண்டு மாடி வீடு விற்பனைக்கு. விலை மூன்று கோடி. 10 பர்ச்சஸ். (தரகர் வேண்டாம்.)