வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037302

ரத்மலானை தர்மாராம வீதி, 2 தட்டு பழைய வீடு விற்பனைக்கு உண்டு. 2 கோடி 85 லட்சம். Bank Loan உண்டு. 15.05 பேர்ச்சஸ்.