வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037310

ரத்மலானை ரஜமாவத்தையில் இரண்டு வீடுகள் விற்பனைக்கு உண்டு. ஒரு வீடு ஒரு கோடி 30 இலட்சம். தெஹிவளை கடவத்தை வீதியில் இரு மாடி வீடும் விற்பனைக்குண்டு. 1.90mn.