வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037318

அநுராதபுரம் யாழ்ப்பாண சந்திக்கருகாமையில் மகிந்த பாடசாலை முன்பாக (ஹெப்பி லியோன் ஹோட்டல் அருகில்) 34.32 Perches விற்பனைக்குண்டு. ஒரு Perch 675,000/= கீர்த்தி, w/App அமில.