வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037406

ஜாஎல கப்புவத்த சந்திக்கு (நீர்கொழும்பு வீதி) 1 ½ கிலோமீற்றர் கிட்டிய தூரத்தில் 10 பேர்ச்சஸ் மற்றும் வீடு விற்பனைக்கு உள்ளது. விலை ரூ.220 இலட்சம். அனைத்து வசதிகளும் உடைய புதிய வீடு தொடர்புகளுக்கு அழையுங்கள்.