அலுவலக வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037462

வெள்ளவத்தையிலுள்ள எமது புதிய கிளைக்கு அலுவலக வேலைவாய்ப்பு தகுதியினடிப்படையில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும். அனுபவமுள்ள / அனுபவமற்றவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். மாத வருமானம் : 40,000/=, தகைமை: G.C.E A/L, வயதெல்லை: 23 –60,