வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000037502

களுபோவில Hospital க்கு அருகாமையில் ஒரு படுக்கை அறை, Hall, Kitchen Fully filed வீடு வாடகைக்குண்டு . வாடகை 25,000/=