வாடகைக்கு

Ad-id 0000037504

தெகிவளையில் மூன்று அறைகளுடன் வீடு வாடகைக்குண்டு. நேரம் காலை 9.00 am-- 12.00 மாலை 3.00pm to 5.00 p.m சிறிய இந்துக்குடும்பம் விரும்பத்தக்கது