வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000037529

வெள்ளவத்தை விகார லேனில் இரண்டு வீடுகள் வாடகைக்கு 3ஆம் மாடியில் 1bedroom, Hall, Kitchen, Bathroom 4ஆம் மாடியில் 2bedroom, Hall, Kitchen, Bathroom காலி வீதிக்கு அருகில்