வாடகைக்கு

Ad-id 0000037601

Mabola துவ வத்தையில் 10 பேர்ச்சில் 1ஆவது மாடியில் புது வீடு பெரிய ஹோல் 55000 ரூபாய் வாடகைக்கு உண்டு. (துவ வத்தை பள்ளிக்கு முன்னால்) 3 பெரிய ரூம்.