வாடகைக்கு / குத்தகைக்கு

Ad-id 0000037602

கொழும்பு –15, Ceylon Oxygen Factoryக்கு அருகாமையில், பிரதான வீதியில 3 அறைகள் கொண்ட வீடு வாடகைக்கு அல்லது குத்தகைக்கு உண்டு.