வாட­கைக்கு

Ad-id 0000037645

மோதரை 1 படுக்­கை­யறை, Hall, சமை­ய­லறை 35,000/=, மோதரை 2 படுக்­கை­ய­றைகள், வர­வேற்­பறை, சமை­ய­லறை 4ஆவது மாடி 35,000/=. புளூ­மென்டல் VTV Flat 2 படுக்­கை­ய­றைகள், வர­வேற்­பறை, சமை­ய­லறை 40,000/=.