வாட­கைக்கு

Ad-id 0000037647

கொழும்பு–13இல் சகல வச­தி­க­ளையும் உடைய அலு­வ­லகம் Beauty Parlor, Shop, அட­குக்­கடை, கடைகள் அனைத்­துக்கும் ஏற்ற இடமும் வாக­னத்­த­ரிப்­பி­டமும் வாட­கைக்கு. தரகர் தேவை­யில்லை.