பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037661

கொழும்பில் அமைந்துள்ள முன்னணி வர்த்தக நிறுவனத்தில் பின்வரும் தொழில் வெற்றிடங்கள் காணப்படுகின்றன. Accounts Assistant, Sales Executives, Driver.