பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037679

கொழும்பு 11, Bankshall வீதியில் Curtain நிறுவனத்திற்கு பில் போட மற்றும் பொதுவான கணக்கு வேலைகளை பார்ப்பதற்கு O/L, A/L படித்த (20-30 வயது) ஆண்/பெண் இருபாலாரும் உடனடியாக தேவை. (சம்பளம் 40,000/-க்கு மேல்)