பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037683

கொழும்பு –12யில் உள்ள கடைக்கு, பொருட்களை துடைத்து பொதி (Pack) செய்ய பெண்கள் தேவை, மற்றும் பொருட்களை தூக்க, துடைக்க, ஏற்ற ஆண்கள் தேவை.