வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000037686

முகத்துவாரம் பிரதீபா மண்டபத்திற்கு அண்மையில் போணவிஸ்டா தொடர்மாடியில் வீடு வாடகைக்கு அல்லது விற்பனைக்கு உண்டு. வாடகை25000/= விற்பணை விலை பேசித்தீர்மாணிக்கப் படும்